Top Definition
A whoremaster can refer to a pimp or a man who prefers to shag women of easy virtue (e.g. tarts/ prostitutes)
"That guy will shag anything man. He's a right fuckin whoremaster"

"Take yer bags and fuck off out of my house, ya whoremasterin' bastard!"
viết bởi Scott T The Silver fox 23 Tháng một, 2004
A form of a Pimp or another type of low-life predator that manipulates persons for personal gain.
That Whore Master was creep'n around here last night lookin' for free weed.
viết bởi spike001 14 Tháng ba, 2006
"A man who will shag absulutly anyone, anytime"
"You shagged them 3 girls in 2 days?" Your a whoremaster.
"You shagged that 60 year old granny with the beard?" Your a whoremaster"
viết bởi RedRambo 14 Tháng tám, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×