Top Definition
A tramp like person.one who is a loose person.
My gosh,She is acting like such a whowa!
viết bởi marcy h 21 Tháng tám, 2006
A tramp like person.One who is a whore.One who goes from one to another .A loose person.
My gosh,That girl is such a whowa!!
viết bởi marcy haase 21 Tháng tám, 2006
term of endearment
Yo whowa what u doin or ooo I love ya whowa!!
viết bởi swhbrh 22 Tháng tám, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×