Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tittybong:
 
1.
A tramp like person.one who is a loose person.
My gosh,She is acting like such a whowa!
viết bởi marcy h 21 Tháng tám, 2006
15 3
 
2.
A tramp like person.One who is a whore.One who goes from one to another .A loose person.
My gosh,That girl is such a whowa!!
viết bởi marcy haase 21 Tháng tám, 2006
12 4
 
3.
term of endearment
Yo whowa what u doin or ooo I love ya whowa!!
viết bởi swhbrh 22 Tháng tám, 2011
1 1