tìm từ bất kỳ, như là cleveland steamer:
 
1.
A mfn' com-bo

1. Who was that?
2. Where are the whores' at?
"Where the whowazat?"
"Whew, they flew by, whowazat?
viết bởi BetterOff 16 Tháng mười, 2006

Words related to whowazat

what where who whores wtf