tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
terribly upset
Jimmy was wicked pissed when the Sox lost to the Yankees.
viết bởi PapaZane 02 Tháng mười một, 2013