tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
means represent cool-ness of human being or represented as

some fluke or punk
hey watch this wicked sanny pass by.
viết bởi manaza 23 Tháng sáu, 2011