tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
When something is awesome or amazing
That is wickedly split man
viết bởi cowboycj 11 Tháng hai, 2014

Words related to wickedly split

amazing awesome badass great superb