tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A prematurely birthed mongoose.
That prematurely birthed mongoose was a wickerbacker.
viết bởi Paul Douglas 22 Tháng một, 2006

Words related to wickerbacker

wickerbackuh wikibacki wikibackur wikuhbackuh wuhkuhbaki.