tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a skinny little black man that sounds like a woman. especially wigglis if he has cornrows.
yo' look at dat wigglis ova der!
viết bởi Teppergina 05 Tháng năm, 2005