tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
weak cellular or wifi signal
Let me call you back I got wignal.
viết bởi mlutov1 11 Tháng mười, 2007