tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
like when you are totally WINNING at wii!!!!!!
Dude, Steve is like this evenings absolute WIINJA
viết bởi wiigglerzzz 02 Tháng sáu, 2011