tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
The INCREDIBLY unrealistic physics used in any Wii game.
The horrible wiisics in WiiSports.
viết bởi Callahan Micheal Cruz 08 Tháng mười hai, 2006

Words related to wiisics

wii wii physics wii problems wiisports