tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
what P. Diddy does
no doubt i dont front you suckas
viết bởi - 06 Tháng bảy, 2003