tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Another word for "little."
"Look at the wikkle kitties!"
viết bởi Doodier 09 Tháng sáu, 2005