tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
a pokemon that rapes your anal canal with its large black dick
Wild Mofo uses rape!
viết bởi THE KUGINATOR 14 Tháng mười hai, 2013