tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Going crazy.

Crazy out your brain.
"Hey did you just snuff that guy?"
"Yeah"
"You're wildin out your melons."
viết bởi Carolyndenadel 10 Tháng chín, 2013