tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
virgin who sucks at quake 3 and plays on his computer 24/7 and has a short penis. fuck that idiot.
wildkard
viết bởi jimbo 27 Tháng hai, 2003