tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Acting up; causing trouble; doing something you should not be doing.
Bro, this kid is wilin' out.
viết bởi Ja 09 Tháng mười hai, 2002