tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A male with a sexual disease.
I ain't cutting wit dat bitch. I ain't going out like willie lump lump.
viết bởi Hunter 14 Tháng chín, 2004
 
2.
someone who believes anything
sucker, fool
viết bởi bambi 25 Tháng mười một, 2003