tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
When a rapper can't finish the final bars in his verse.
Damn he just willised that one bad.
viết bởi LBG4LYFE 19 Tháng mười một, 2013