tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
When you use your sniper to head shot a player through a window in call of duty team death match.
Bam! lilman0098937394bpistol you just got window shopped.
viết bởi zebrabutzzz 19 Tháng sáu, 2010