tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
15.
The process of stealling items descrieetly from a store.
"I just got a copy of this game by Window Shopping. Didn't pay a dime"

"Yo, lets go window shopping. I'm broke"
viết bởi Vladimir 03 Tháng mười hai, 2004