tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
The phenomenon that occurs shortly after booting up your computer.
Damn!, winfoze strikes again.
viết bởi analogjunkie 23 Tháng ba, 2005