tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
a really, curvaceous, shapely fine ass
ooh she got a witcha lookin ass
viết bởi PimpinAssho 26 Tháng một, 2003