tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
people who are witty
you are a witster!
viết bởi ccmi 05 Tháng mười, 2010