tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
What is that supposed to mean?
Jane: "Jingalala jumpoo!"
Raymond: "witstm"
viết bởi jaja123 09 Tháng ba, 2009

Words related to witstm

is mean supposed that to what wtf wth wtistm