Top Definition
Amphetamines, (a.k.a. Speed.)
We're all sorted for E's 'n' Wizz.
viết bởi sl-EYE-ss 05 Tháng hai, 2003
To take a piss.
To urinate.
Yo! where's yo bathroom at?! I need to take a mad wizz.
DAMN MAN! IT feels like imma wizz my pants!
viết bởi gundamNIT 15 Tháng một, 2003
A word used when someone has said something really stupid or incorrect
(usally a person would be hit on the head and the giver will say wizz
viết bởi Anonymous 24 Tháng hai, 2003
To take a long piss, where the urine stream splits out of your pee hole.
I have to take a wizz
viết bởi Matt Jenks 07 Tháng sáu, 2016
a persons wife. Female that a man is married to.
I went away on vacation with my Wizz and kids.
viết bởi 974igd 12 Tháng chín, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×