tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
totally awesome and or cool
That movie was wizzam!
viết bởi pepe lange 17 Tháng ba, 2004