tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
az lover
<W|zZaMaBoB> I love az ;)
viết bởi Mike 25 Tháng tám, 2003