tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
wheatabix for black people
john: what you having for breakfast
Martin Luether King: im having Woggabix!
viết bởi crazy_gigantor 27 Tháng mười một, 2007

Words related to woggabix

black coon wog coonflakes cornflakes wheatabix