Top Definition
a phrase meaning: won't allow it (whatever it may be, and however one defines whatever it is they won't allow).
boy a) I'll borrow money from our parents, Andrew, to play poker with some buddies.

Andrew : I am sick and tired of supporting your stupid poker habit. I have decided on our parents' behalf that i won't stand for it that you borrow money from them. Losing all your money at such nonsense can lead you to doing harakiri
viết bởi sexydimma 20 Tháng mười, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×