tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
hot, sexy, cool, funky fresh
OH BABY! Look at that dude, he's a wonmin.
viết bởi yooie 22 Tháng tư, 2005