tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
take that
woo dee woo you sucker!
viết bởi Ian kennedy 07 Tháng mười một, 2003