tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A erect clitoris
He is so hot I am getting a woodett.
viết bởi snoogiegee 08 Tháng chín, 2011