Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là 4/20:
 
1.
Young gangsterlike carpenters.
Damn, those woodfellas framed that house crazy fast.
viết bởi Chris Latini 27 Tháng mười một, 2007
12 2

Words related to woodfellas:

admirable bad cool fast gangster