tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
a very unkempt female crotch
when she wore her bathing suit, it was very apparent that she had a wooly tomcat
viết bởi kapaddy 23 Tháng mười, 2003