tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
curly pubic hair around the male genitalia
geez man trim that shit you've got a wooly woody
viết bởi endlessnameless 02 Tháng hai, 2010