tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a term used to describe a flat ass, but in a disappointing matter.
"Damn, she gotta woomp woomp" - Kivi
viết bởi B.Nice 07 Tháng chín, 2006