tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
bearded clam The female love tunnel.
Putting the pork sword into the woonah.
viết bởi lozdawg 31 Tháng mười, 2006