tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
An insensible word uttered in joyious occasions.
"You just won $10,000!"
you say: "Woo-shaw."
viết bởi Budaku 28 Tháng mười một, 2004