tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
defenition: worried.
background:izzle following worri
You shoudln't worrizzle
viết bởi Nick 24 Tháng tám, 2004