tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
it means what are u doing?
Boy: wot you on?
Girl: just chattin you?
Boy: same
viết bởi xXxkatxXx 06 Tháng mười một, 2006
 
2.
What Are You Doin?

Or What Drug Are You On?
Girl: *Jumps Up And Down Screaming*

Boyy: Wot You On?

viết bởi Cressiiebabes 10 Tháng hai, 2008