tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
fagget that breaks fingers and sits in 5th hour BST at ubly community schools
~Spoony~
Shaun woverton
viết bởi ~Spoony~ 09 Tháng ba, 2004