tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
A godsend to game cheat developers worldwide
LAL i used writeprocessmemory on 0xF450230 and now i'm GODLIKE
viết bởi anonymouslol 15 Tháng tám, 2006