tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
What The Actual Flying Fuck
WTAFF happened?!?!?!
viết bởi YEEEEEEAHHH 24 Tháng mười, 2011