tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
New internet slang meaning: What the Bloodclot!!
WTBC!!
Who drank my last bottle of ting?
viết bởi that guy rich 26 Tháng ba, 2007
 
2.
An acronym for " What the big crap".
Polly is in Texas. WTBC
viết bởi LineFerry 11 Tháng hai, 2010