Top Definition
Way to much information. Often used by women(and somethimes men) to pronounce that something is indeed gross or sickening and they dont want to hear anymore of what the other person is saying.
Person1: Hey dude i just wordgibbeword that guys ass~!2~@`;;;~1!^_^
person2: wordomfgword wtmi~!2~!2@~1;;>_<
viết bởi remote_control 09 Tháng mười, 2003
Short for WAY too much information
Someone the other day was telling me something so graphic about thier personal life and I said to myself "WTMI".
viết bởi BruinKiller3469 20 Tháng tám, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×