Top Definition
(v) The act of turning one into a wussy.
The mother has been wussifying her children from young age.

The wussification of American children is notable.
viết bởi keyme 21 Tháng mười, 2007
The trend of becoming an increasingly wimpy society
Kids playing video games rather than playing sports is an example of wussification of America
viết bởi Jonathan Drew 16 Tháng chín, 2007
Wussification is the systematic sissyfying of men
Men use to be real men, now they are becoming wimpy and sissy like ( wussification), afraid to speak up now, afraid to take charge or command, losing their mojo, all this because of our politically correct society.
viết bởi J Masta Blasta 20 Tháng hai, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×