tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
What Would Steve Jobs Do?
WWSJD?
viết bởi J3NN1F3R00 06 Tháng một, 2011