Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:

www.livejournal.com/userinfo.bml?user=borange chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?