tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
wangster or whack, or when you dont like something or someone
yo your wyanst or that song is wyangst
viết bởi ozrat 28 Tháng tư, 2005